Skip to content

Stadsarcheologie en ruïnes

Intrigerend werk in het platte vlak én in reliëf, allen geïnspireerd op de overblijfselen van bouwwerken en steden.
Sporen in de tijd, restanten van menselijk bestaan. Schoonheid van verval.

Back To Top